Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na rok 2017/2018

Výdej žádostí:

Od 18.4. do 14.5. 2017

Rodiče si přihlášky vytisknou sami na www.zapisdoms.brno.cz

Sběr žádostí:

15.5.2017 v 8:00 – 16:00

16.5.2017 v 8:00 – 13:00

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz

Od 22.5.2017 můžete sledovat pořadí svého dítěte na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte budete vyzváni elektronicky.

Zápis do logopedické třídy neprobíhá elektronicky – má svůj vlastní režim (doporučení SPC pro vady řeči apod.),

informace na tel. 544211481, 737 114 240.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2017/2018

 Předškolák, který již navštěvuje MŠ zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, nemusí jít znovu k zápisu!!!!

 Odklad školní docházky doporučujeme vyřídit do 31.3.2017 – před zápisem do ZŠ

Vydávání přihlášek k zápisu do MŠ 18.4. – 14.5.2017. Přesný termín a čas stanoví ředitelka mateřské školy.

Sběr přihlášek 15. a 16.5. 2017 v době stanovené ředitelkou mateřské školy

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání v zahraniční škole, formou individuálního vzdělávání nebo v přípravné třídě, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání, tj. do 31.5.2017ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 – 2017

Zápis do MŠ na školní rok 2016/2017

Běžné třídy

Přijímací řízení bude probíhat přes elektronickou podporu zápisu dětí do mateřských škol v městě Brně na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

Přihlášky mohou rodiče získat v období od 1.2.2016 do 26.2.2016 (na www.zapisdoms.brno.cz, v MŠ, na OŠMT MMB, Dominikánské nám.3.)

Odevzdávání přihlášek v MŠ proběhne 25.2.2016 od 8:00 do 12:00 hod, 26.2.2016 od 12:00 do 16:30 hod.

Rodiče předloží řádně vyplněnou přihlášku,občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP(např. nájemní smlouvu,doklad o doručovací adrese),doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Od 7.3.2016 očekávají zakonní zástupci informaci o přijetí / nepřijetí svého dítěte do MŠ.

Zápis do logopedické třídy neprobíhá elektronicky – má svůj vlastní režim (doporučení SPC pro vady řeči apod.), informace na tel. 544211481.

Přijímací řízení 2016

I. Fáze – Vydávání přihlášek

1. – 26. února 2016

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek (1. – 26. února 2016):

A, Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:

www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

nebo

B, Vyzvednutí v mateřské škole

Na každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během výše uvedeného období.

nebo

C, Vyzvednutí na OŠMT

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

 

Důležité informace:

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.

Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Nastavení internetového prohlížeče

Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

 

II.Fáze – Sběr přihlášek

 

25. a 26. února 2016

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitelka školy a zveřejní obvyklým způsobem.

 

Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

 

III. Fáze – Přijímací řízení

Od 7. března 2016

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

telefonicky

prostřednictvím sms

e-mailem

doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.