Zápis do MŠ

Přihlášky na školní rok 2018/2019 – na www.zapisdoms.brno.cz

Sběr žádostí probíhá pro všechny tři pracoviště v kanceláři školy na Bratří Pelíšků 7:

2.5.2018 – 7.30 – 16.30
a
3.5.2018 – 7.30 – 13.00

Možnost nahlédnutí do spisu (příp. doplnění):
7.5.2018 – 10.00 – 16.00

Na www.zapisdoms.brno.cz mohou rodiče průběžně sledovat pořadí svého dítěte během elektronického zápisu.

Výdej rozhodnutí o přijetí:
14.5.2018 – 7.30- 16.00

Výdej rozhodnutí o nepřijetí:
24.5.2018 – 7.30 – 16.00

Zápis do logopedické třídy neprobíhá elektronicky (je třeba doporučení SPC pro vady řeči) – bližší informace na tel. 737 114 240

Den otevřených dveří:
26.3.2018 – 8.00 – 11.30 hodin