Plán akcí na školní rok 2016/2017

Září

– zahájení školního roku

– třídní schůzky

– adaptace dětí na prostředí MŠ

– vystoupení šermířů

– divadlo

 

Říjen

– návštěva jezdecké školičky (koně)

– beseda s učitelkami ze ZŠ Novolíšeňská, dohoda plánu spolupráce

– výlet do Mariánského údolí – sběr přírodnin

– podzimní dílnička s dětmi – tvoření z přírodnin

– divadlo v MŠ

 

Listopad

– drakiáda

– příprava vánočního posezení

– divadlo – hudební pohádka

– začátek ESS

 

Prosinec

– Mikuláš

– návštěva líšeňského kostela

– vánoční výzdoba ve školce

– vánoční posezení

 

Leden

– informativní schůzka rodičů se zástupci líšeňských ZŠ

– zápis do ZŠ

– návštěva v 1. třídě ZŠ

– Hasík – preventivní akce s hasiči

– divadlo v MŠ

 

Únor

– městská policie – dopravní výchova

– karneval

– divadlo

 

Březen

– zápis do MŠ

– jarní výzdoba školky

– Velikonoce – dílnička pro děti

– vynášení Moreny – výlet do Mariánského údolí

 

Duben

– svátek Země – výlet do lesa s ekologickou tematikou

– sázení semínek a sazenic do kontejnerů na zahradě

– plavání

– rej čarodějnic

– divadlo

 

Květen

– návštěva Eldoráda v Mariánském údolí

– svátek matek – dílnička pro maminky

– plavání

– jarní výlet do Mariánského údolí – krmení kačen a koz

– návštěva ZUŠ Trnkova

– ukázka výcviku psa

 

Červen

– školková pouť – rozloučení s předškoláky

– plavání

– celodenní výlet

– MDD u hasičů

– škola v přírodě