Akce Malíčků v červnu 2017

2.    Den dětí u hasičů
6.    Bruslení – přihlášené děti,    Angličtina – poslední
7.    Oslavíme narozeniny Martínka N.
8.    Návštěva zdravotní školy – předškoláci
8.     Pouť s pasováním předškoláků v 17 hodin na zahradě Orlovny
13.    Bruslení – přihlášené děti
22.    Narodila se Terezka
23.    Vracení čipů, umožňujících vstup do MŠ
– odevzdávají všichni Malíčci, z ostatních tříd pouze
předškoláci, kteří nemají v MŠ mladšího sourozence
24. – 28. Škola v přírodě pro přihlášené děti
29.    Stěhování třídy Malíčků na ZŠ Holzova – vše, kromě nábytku
provoz v MŠ Šimáčkova zůstává do 30.6.
Upřesňující informace budou na nástěnce třídy

Malíčci u hasičů

Akce Malíčků v květnu 2017

 1.  2.    návštěva u hasičů na ulici Zaoralova
  2.    narodil se Honzík S.
  4.    edukativní program „Kozy“ na Bratří Pelíšků
  4.    narodila se Verunka
  4.    plavání – přihlášené děti
  10.   výtvarné dílničky k svátku maminek
  11.   plavání – přihlášené děti
  13.   narodil se Davídek
  16.   narodila se Anetka
  17.   výlet
  18.   plavání – přihlášené děti
  22.   fotograf v MŠ
  24.   Hvězdné pohádky – divadlo v MŠ
  25.   plavání – přihlášené děti
  28.   narodil se Tomy
  31.   narodil se Martínek L.

Foto výcvik pejska

Foto duben 2017

1 2 3 4