Informace pro rodiče

Informace pro rodiče předškoláků

Rádi bychom rodiče předškoláků upozornili na nutnost omlouvat nepřítomnost dětí ve školce v návaznosti na nové znění Školního řádu.

§ 8 Vzdělávání předškoláků
Děti předškolního věku (poslední rok před nástupem do školy) mají předškolní vzdělávání povinné( §34 Školského zákona). Rodiče jsou povinni dítě přivádět do mateřské školy denně v pracovních dnech (s výjimkou školních prázdnin) v době od 8.00 – 12.00 hodin. Nepřítomnost dítěte jsou rodiče povinni oznámit neodkladně na e.mailovou adresu: Pohadka.omluvenky@seznam.cz. Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte v MŠ. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitelky školy.

Těšíme se na Vás po prázdninách dne 4.9.2017

 

Informace pro všechny rodiče

Dne 5.9. v 15:30 se koná schůzka všech rodičů (budova Bratří Pelíšků) ve třídě Trpaslíků.

 

Třída Bambulek má stránku na Facebooku MŠ Pohádka-Bambulky. Prosíme rodiče nových dětí, aby se stali členy. Děkujeme.

 

 

 

 

Prázdninový provoz 2017

Prázdninový provoz v naší MŠ proběhl ve dnech 3. – 28.7.2017. Děti i rodiče byli bezva – děkujeme za spolupráci. Velký dík patří ŠJ Masarova za dobrou celodenní stravu.Přejeme dětem, rodičům a také zaměstnancům MŠ krásný zbytek prázdnin.

Červen – plánované akce

8.6. v 16hod. – pasování předškoláků, školková pouť

12.6. – celodenní výlet – Pohádková plavba a ZOO Hodonín – odjezd z MŠ v 8:00

 

Květen – Návštěva Dromu

16.5. nás ve školce navštívily, v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, děti z organizace DROM. Děti se byly podívat ve třídě Bambulek, chvíli si tam pohrály a pak se s námi šly podívat na zahradu, kde si užily prolízaček a skluzavek a mohly se podívat na zvířátka ze záchanné stanice.

IMG_1847 IMG_1854

Květen – Záchranná stanice v MŠ

Děti měly možnost seznámit se s činností záchranné stanice pro zvířata. Seznámily se se zásadami, co dělat, když najdou zraněné zvíře nebo opuštěné mládě. Mohly si pohladit např. prasátko, želvu, sokola, lišče a prohlídnout si další zvířátka. Děkujeme rodičům, kteří dětem dali piškoty pro zvířátka.

IMG_1835 IMG_1841 IMG_1859¨w IMG_1885w

Květen – Kozy v MŠ

Děti měly možnost seznámit se s cvičenými kozami. Dověděly se spoustu zajímavých věcí o kozách (např. proč některé kozy rohy mají a jiné ne, jak se koza dojí, co jí, co je schopná se naučit, co má a nemá ráda, atd.).

IMG_1147 IMG_1152 IMG_1207 IMG_1216 IMG_1224 IMG_1250

 

Duben – Návštěva PS Líšeň

Děkujeme nprap. Jarosalvu Mlečkovi za zprostředkování exkurze na požární stanici na Zaoralové 3 v Brně Líšni. Pro děti to byl veliký zážitek, seznámily se s činností hasičů i s prostorami požární stanice. Naše školka navšívila stanici v termínech 26.4. Bratří Pelíšků, 2.5. Šimáčkova a 17.5. Holzova, proto bychom chtěli poděkovat hasičům nprap. Jaroslavu Mlečkovi, pprap. Jirkovi Slámovi a nstržm. Antonínu Truksovi, že nás všude provedli a odpověděli na všechny otázky dětí. Vážíme si skvělého přístupu k dětem. Děkujeme!IMG_0330 IMG_0397

Duben – Velikonoční muzeum

Jeli jsme se podívat do muzea ve Šlapanicích, kde se děti dozvěděly něco o Velikonocích. Kromě pohlednice s kraslicí si mohly vyrobit masku nebo si vyzkoušet masky a zahrát divadlo nebo se zabavit připravenými hrami v místní herně. Hlavně masky měly veliký úspěch.

IMG_9994 IMG_0018 IMG_0043 IMG_9938 IMG_9945 IMG_9963 IMG_9978

1 2 3 5