ZÁŘÍ

V měsíci září se nejprve seznámíme s novými kamarády, kterých nám přibylo celkem 8 – Emmička, Lukášek, Bruneček, Štěpánek, Elinka, Rozárka, Adélka a Jeníček.

Abychom omezili nepříjemné pocity  nových dětí na minimum, prochází všechny děti adaptací. Co to znamená? Má-li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto i doba „zvykání“ je různě dlouhá. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně.

Zatím jsme s dětmi pouze na zahradě ale postupně začneme chodit na vycházky do okolí a zvykat je na chození ve dvojicích. Potom už budeme dělat výpravy někam dál – do muzea, ke koním, na vzdálenější hřiště atd. Od října je už v plánu i výlet do divadla Radost.

 

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče předškoláků

Rádi bychom rodiče předškoláků upozornili na nutnost omlouvat nepřítomnost dětí ve školce v návaznosti na nové znění Školního řádu.

§ 8 Vzdělávání předškoláků
Děti předškolního věku (poslední rok před nástupem do školy) mají předškolní vzdělávání povinné( §34 Školského zákona). Rodiče jsou povinni dítě přivádět do mateřské školy denně v pracovních dnech (s výjimkou školních prázdnin) v době od 8.00 – 12.00 hodin. Nepřítomnost dítěte jsou rodiče povinni oznámit neodkladně na e.mailovou adresu: Pohadka.omluvenky@seznam.cz. Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte v MŠ. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitelky školy.

Těšíme se na Vás po prázdninách dne 4.9.2017

 

Informace pro všechny rodiče

Dne 5.9. v 15:30 se koná schůzka všech rodičů (budova Bratří Pelíšků) ve třídě Trpaslíků.

 

Třída Bambulek má stránku na Facebooku MŠ Pohádka-Bambulky. Prosíme rodiče nových dětí, aby se stali členy. Děkujeme.

 

 

 

 

Prázdninový provoz 2017

Prázdninový provoz v naší MŠ proběhl ve dnech 3. – 28.7.2017. Děti i rodiče byli bezva – děkujeme za spolupráci. Velký dík patří ŠJ Masarova za dobrou celodenní stravu.Přejeme dětem, rodičům a také zaměstnancům MŠ krásný zbytek prázdnin.

CELODENNÍ VÝLET

12.6. JEDEME NA VÝLET DO HODONÍNA.

/INFO – NA HL. NÁSTĚNCE/.

ZÁROVEŇ VYHLAŠUJEME BAREVNÝ TÝDEN OD 12.6.DO 16.6.PROSÍM DEJTE DĚTEM TRIČKA V BARVÁCH:

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK-BÍLÁ

DĚKUJEME.

PPPPPP

1 2 3 14