O naší školce

titul

Mateřská škola Pohádka, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace

Pojďte s námi do pohádky!
Že nevíte kde to je?
To zná každý kluk i holka,
je to přece naše školka,
– Pohádka se jmenuje!

Máme se tu všichni rádi,
přijďte si sem s námi hrát
písničkou zavolá,
všechny nás dokola,
Bambulka, náš kamarád!

IČ: 72065761
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka
43-7382910297/0100

Kapacita MŠ je 187 dětí

  • Součástí školy je
  • Mateřská škola se dvěmi běžnými třídami a jednou třídou logopedickou na budově Bratří Pelíšků 7
  • Výdejna stravy
  • Mateřská škola se dvěmi běžnými třídami v budově Holzova 1
  • Mateřská škola se třemi běžnými třídami v budově Šimáčkova 1
  • Výdejna stravy

Ředitelkou školy je Mgr. Menčíková Nina

Mateřská škola byla zřízena dne 1.7.2010.
Zřizovatelem je MČ Brno – Líšeň.

Hlavní budova se nachází ve staré Líšni v adaptované vilce, v klidném prostředí mimo hlavní komunikaci. V těsném sousedství je ZŠ Holzova, kde jsou zřízeny další dvě třídy naší MŠ. K 1.9. 2016 byla k naší školce připojena i budova mateřské školy na ulici Šimáčkova se třemi běžnými třídami. Děti mohou využívat krásné školní zahrady, které jsou přizpůsobené pobytu dětí. Na základě dohody s SK Líšeň je nám umožněno využívat umělý povrch fotbalového hřiště. Na procházky chodíme do polí, nebo do Mariánského údolí, kam nemáme daleko.

Prvotní název zněl „Dětský domov“ – byl zprovozněn 20.12.1939. Dlouhá léta sloužil svému účelu, než byl v roce 1982 zrušen a přestavěn. Byla zde zřízena Zvláštní mateřská škola. Školu navštěvují děti s mentálním postižením. Později změněn název na Speciální mateřskou školu. Školu navštěvovaly děti s mentálním postižením, později děti s vadou řeči a děti zdravotně oslabené, zvláště alergici a astmatici. V rámci optimalizace speciálních škol byla škola dne 30.6.2010 zrušena.

Pomocnou ruku podala MČ Brno – Líšeň a zřídila v budově Mateřskou školu Pohádka, Brno, Bratří Pelíšků 7, p.o. – dne 1.7.2010. Vzhledem k tomu, že je MŠ umístěna v lokalitě, kde probíhá rychlá výstavba. Stěhuje se sem mnoho mladých rodin s dětmi a původní kapacita školy 37 dětí nestačila. MČ školu s využitím finančních prostředků EU přestavěla, rozšířila a zvýšila kapacitu na 65 dětí. Součástí školy jsou nyní dvě třídy běžné a jedna třída logopedická (pro děti s vadami řeči).

Po celkové přestavbě a rekonstrukci, která proběhla ve školním roce 2011 – 2012 se kapacita školy zvýšila z 37 na 65. Všechny prostory MŠ jsou nově opravené, barevné, vybavené novým nábytkem. Na výzdobě školky se kromě zaměstnanců školy podílely všechny děti. Děkujeme p. řediteli Holubářovi ze ZŠ Holzova za poskytnutí náhradních prostor po celou dobu rekonstrukce.

Dne 15.9.2013 byly po rekonstrukci otevřeny další prostory v ZŠ Holzova kde jsou nyní další dvě třídy. Kapacita školy se zvýšila na 107 dětí.

K dalšímu rozšíření našeho zařízení došlo k 1.9.2016, kdy byla připojena budova školky v ulici Šimáčkova a tím se kapacita našeho předškolního zařízení rozrostla o dalších 80 dětí.